Aankomende prijsverhogingen

Het is inmiddels bekend dat de komende tijd de belasting op sigaretten verder omhoog gaan. Per 1 januari 2020 gaat een pakje sigaretten 14 cent duurder worden. Per 1 april 2020 is daar nog eens een euro bovenop gekomen. Op 1 januari 2021 ging de prijs nog eens opnieuw omhoog, ditmaal met 12 cent.

Het doel is de prijs daarna verder te verhogen tot €10 in 2023. Deze verhogingen zijn onderdeel van het Nationale Preventieakkoord. De prijsverhogingen moeten mensen weerhouden van het roken. Zodoende moeten de maatregelen de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.

Wij helpen u te stoppen met roken